Arolwg Ysgol Glanrafon / Ysgol Glanrafon’s Inspection

Heddiw, rydych wedi derbyn llythyr yn eich hysbysu fod Ysgol Glanrafon yn cael ei harolygu gan Estyn Dydd Llun, Rhagfyr 4ydd i Ddydd Iau, Rhagfyr 7fed 2017. Gweler y linc isod ar gyfer yr holiadur rhieni ar-lein. Ar ôl dilyn y linc, fe fydd angen mewnbynnu y rhif 09463 i gael mynediad i’r holiadur. Os … Read more

Spaceport

Trip gwych heddiw i Fl 3 a 4.  Cofiwch ddilyn y ddolen ar y tudalen cartref i weld fwy o luniau ar Trydar – does dim angen cael cyfrif. 🌚🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔🌙🌎🌍🌏🌛🌜🌚🌕🌍 A fantastic trip to Spaceport today.  Remember to follow the link on our homepage to see more photos on Twitter. You do not need a … Read more

Plant mewn Angen / Children in Need

Mae cwmni Tinopolis sy’n creu y rhaglen Heno ar S4C wedi ffonio’r ysgol i ymddiheuro nad oedd plant Glanrafon ar y rhaglen neithiwr. Roedd problem efo’r signal, felly mae nhw wedi gaddo bydd plant yr ysgol ar y rhaglen heno. Felly, cofiwch wylio S4C am 7 o’r gloch heno. Mae hwn hefyd yn gyfle i’ch … Read more

Croeso cynnes / Warm welcome

Fe gafodd Aled Hughes groeso bendigedig gan blant a staff Ysgol Glanrafon heddiw. Cofiwch wylio y rhaglen “Heno” ar S4C am 7 o’r gloch heno wrth iddynt ddilyn Aled Hughes a’i weld yn cyrraedd yr ysgol prynhawn ma. Mwy o luniau ar Trydar. 🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴 Aled Hughes from Radio Cymru received a very warm welcome this … Read more

COFIWCH / REMEMBER

COFIWCH – Gan fod Aled Hughes o Radio Cymru yn dod heibio’r ysgol tua 2.45 heddiw mae ychydig o newid o ran trefniadau mynd adref.  Cofiwch :-  Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 – Bydd y plant yma yn mynd adref drwy’r drws ger y Blynyddoedd Cynnar – wrth ochr ble mae’r bws mini yn cael ei cadw. Os gwelwch yn … Read more