PWYSIG – Taith Feicio Aled Hughes Cycle Journey – IMPORTANT

Fory, fe fydd Aled Hughes o Radio Cymru yn dod heibio’r ysgol wrth iddo gymeryd rhan mewn taith feicio ar gyfer Plant mewn Angen ar draws Cymru. Fe fydd yma rhwng 2.30 a 2.45 (anodd iawn dweud amser penodol). Ein bwriad ydy i fynd a holl ddisgyblion yr ysgol allan o flaen y brif fynedfa i weld … Read more

Clwb Theatr Clwyd

Cofiwch – clwb Theatr Clwyd yn cychwyn i Flwyddyn 4 ar ôl ysgol heddiw. Croeso i’r plant ddod a rhywbeth i’w fwyta a diod gyda nhw i gael cyn i’r clwb ddechrau. Gallwch gasglu eich plentyn o’r Neuadd am 4.15. (Drws ger toiledau’r bechgyn). Remember – clwb Theatr Clwyd begins tonight for Year 4. The … Read more

Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am ei llwyddiannau. Congratulations to the following pupils for their achievements. Olifia a Lauren – Gwobr y Pennaeth/Headteacher’s award Mari a Taidhg – wedi cael ei dewis i fod yn Lysgenhadon i’r Urdd. Cyhoeddwyd y newyddion da gan Marian o’r Urdd. Both have been chosen to be Urdd Ambassadors. Yn olaf, … Read more

Ffair lyfrau Scholastic Book Fair

FFAIR LYFRAU SAESNEG – ENGLISH BOOK FAIR.   Yn ôl ein harfer, bydd y Ffair Lyfrau Saesneg gan gwmni Scholastic yn cael ei chynnal yn yr ysgol o ddydd Iau, Tachwedd 16eg i ddydd Mercher, Tachwedd 22ain. Bydd y llyfrau yn cael eu harddangos yn y neuadd. Caiff y disgyblion gyfle i weld y llyfrau … Read more

Plant mewn Angen / Children in Need

Dyma aelodau o’r Cyngor Ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen Dydd Gwener. Cofiwch gasglu newid mân (1c/2c) er mwyn gallu creu neges a llun o Pudsey ar yr iard fel rhan o’r diwrnod. Gall y plant hefyd ddod i’r ysgol yn gwisgo rhywbeth smotiog. Diolch yn fawr! The School Council … Read more