Clwb Theatr Clwyd

Gwaith drama gyda pypedau wythnos yma. Cofiwch fod un sesiwn ar ôl i Fl 3 ar ôl hanner tymor, yna fe fydd criw Bl 4 yn cychwyn pnawn Dydd Mawrth, Tachwedd 14eg. Drama work with puppets this week. Please remember that Year 3 have one session left after half term, and then Year 4 will … Read more

Disgo Hwyl Hydref Disco

Cadarnhau trefniadau /Confirm arrangements Derbyn, Bl 1 a 2 Caiff y plant yma ddod i’r ysgol fory yn eu dillad parti neu ddillad gwisg ffansi yn barod i fynd syth i’r disgo am 3 o’r gloch. Mae manylion am drefniadau mynd adref wedi gyrru atoch eisioes, ond atgoffir chi y bydd y plant yn cael … Read more

Dosbarth buddugol/The winning class

Dosbarth Mrs Fernandes sy’n ennill y dosbarth sydd wedi casglu y nifer mwyaf o bwyntiau Dojos yn ystod yr hanner tymor. Fe fydd y dosbarth yma felly yn cael dod i’r ysgol Dydd Gwener yn eu dillad nhw eu hunain. Llongyfarchiadau mawr! Mrs Fernandes’ class is the class with the most dojo points this half … Read more

Diolchgarwch/Thanksgiving

Bydd Gwasanaeth Diolchgarwch y Blynyddoedd Cynnar yn y Neuadd bore fory am 9.30. Fe fydd gwasanaeth Bl 1 i Fl 6 yn cael ei gynnal pnawn fory ar gyfer y disgyblion yn unig yng Nghapel Bethesda. Cofiwch am ein elusen dewisiedig eleni sef Tîm Achub Mynydd Gogledd Cymru. Mae croeso i chi yrru unrhyw gyfraniad i’r ysgol … Read more