Pêl Droed Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 football

Bydd ymarfer pêl droed ar gyfer PAWB (bechgyn a genethod) Bl 5 a 6 sydd yn dymuno aros ar ôl ysgol fory tan 4.15. There is football training for everyone (boys and girls) from Year 5 & 6 that wish to stay tomorrow after school until 4.15.