Santes Dwynwen

DATHLU DIWRNOD SANTES DWYNWEN – ST DWYNWEN’S DAY CELEBRATIONS.

Gair byr i’ch hatgoffa y byddwn yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen dydd Iau

Ionawr 25ain. 

Mae gwahoddiad i’r disgyblion wisgo dillad pinc neu goch am y diwrnod.

Just a short note to remind you that we will be celebrating St. Dwynwen’s Day Thursday, January 25th. 

They are invited to come to school dressed in red or pink