Plant mewn Angen / Children in Need

Dyma aelodau o’r Cyngor Ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen Dydd Gwener. Cofiwch gasglu newid mân (1c/2c) er mwyn gallu creu neges a llun o Pudsey ar yr iard fel rhan o’r diwrnod. Gall y plant hefyd ddod i’r ysgol yn gwisgo rhywbeth smotiog. Diolch yn fawr!
The School Council have been busy preparing for Children in Need day this Friday. We kindly ask pupils to collect small change (1p/2p) which will be used to create a message and a picture of Pudsey on the yard as part of the day. The children can also come to school wearing something spotty! Thank you very much!