Plant mewn Angen / Children in Need

Byddwn yn cyhoeddi’r cyfanswm wythnos nesaf. Fel y gellwch ddychmygu, mae llawer o waith i gyfri’r holl arian. Diolch i chi am eich cyfraniadau.
We will announce the total amount next week. As you can imagine, there’s a lot of money to count!!! Thank you for your donations.