PUDSEY

Os oes gan eich plentyn het/band gwallt/clustiau gwirion neu rhywbeth Pudsey i roi yn ei gwallt/ar ei pen, mae croeso iddynt ddod a nhw i’r ysgol heddiw i groesawu Aled Hughes. Cofiwch am y wybodaeth bwysig oedd ar yr ap ddoe ynglyn a trefniadau mynd adref heddiw.

If your child has a head band, Pudsey ears or anything else that they could wear in their hair for Children in Need, they are welcome to bring them to school today to welcome Aled Hughes. Remember about the important information that was sent out on the app yesterday about his visit to Ysgol Glanrafon.