Sioe Hedd Wyn Show

Sioe hollol wych heddiw yn adrodd hanes bardd Y Gadair Ddu “Hedd Wyn”. Y plant wedi ymateb yn anhygoel i’r hanes a llawer ohonynt wedi cael eu ysbrydoli.  An exceptional show today for the Juniors Department. Lots of pupils were inspired by the incredible story of Hedd Wyn.