YSGOL AR GAU FORY / SCHOOL CLOSED TOMORROW

Anfonwyd neges yn gynharach i’ch hysbysu fod yr ysgol AR GAU FORY (Dydd Llun, Rhagfyr 11eg). Pasiwch y neges ymlaen os gwelwch yn dda.

Os ydy eich plant wedi bod yn cael hwyl yn yr eira, rhannwch eich lluniau ar Trydar @YsgolG. Mae llawer o rieni wedi gwneud yn barod a mae’n hyfryd gweld y plant yn mwynhau!! 🌨⛄️❄️☃️🌨

A message was sent earlier to ket you know that the school will be CLOSED TOMORROW (Monday, Dec 11th). Please pass the message on.

If your children have been having lots of fun in the snow over the last few days, please share them on Twitter @YsgolG. Some have allready done so and it’s great seeing pictures of them enjoying the snow. 🌨❄️⛄️🌨☃️❄️