YSGOL AR GAU FORY / SCHOOL CLOSED TOMORROW

Yn dilyn trafodaethau gyda aelodau o’r Corff Llywodraethol, penderfynwyd cau yr ysgol fory (Dydd Llun, Rhagfyr 11eg) oherwydd rhagolygon y tywydd ac er diogelwch i bawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol.

Following discussion with members of the Governing body, it has been decided to close the school tomorrow (Monday, December 11th) due to the weather forecast, and to ensure the safety of everyone at school.