Ysgol yn cau / School closed

Anfonwyd neges i’r ap yn syth pan benderfynwyd cau yr ysgol heddiw. Yn anffodus am rhyw reswm, mae wedi cymryd amser i’r neges ddod drwodd bore ma!!!! Cofiwch mae diogelwch ein plant ac ein staff yw ein blaenoriaeth.
We sent a message to the app immediately after we had made the decision to close the school but for some reason it has taken time to come through this morning!!! Please remember that the safety of children and staff is paramount.