Er Gwybodaeth / Please Note

Bydd disgyblion yr ysgol yn cael ymweliad arbennig gan gywion yn eu dosbarthiadau’r wythnos hon. Os ydi hyn yn codi unrhyw bryder, gadewch i athro / athrawes eich dosbarth wybod os gwelwch yn dda. Pupils will be having a special visit by some chicks in class this week, please let your class teacher know if … Read more

Blwyddyn 3 yfory / Year 3 tomorrow

Cofiwch fod  blwyddyn 3 yn perfformio yn Neuadd Willam Aston, Wrecsam yfory ac yn gadael yr ysgol am 8:30yb. Bydd angen i chi ddod a’ch plentyn i brif fynedfa’r ysgol erbyn 8:15yb os gwelwch yn dda ac wedi dewis cinio eich plentyn ar ap yr ysgol.  A reminder that Theatr Clwyd have organised for year 3 … Read more

Eisteddfod Ysgol 2024

Llongyfarchiadau enfawr i bawb a diwrnod i’w gofio i Elan o Fl 6 am ennill y gadair am ysgrifennu cerdd am Gymru.  Huge congratulations to everyone and a day to remember for Elan in Year 6 for winning the chair. 

Rhieni 2 a 3 / Parents – Sioe Nadolig

I’ch hatgoffa / Reminder Bydd disgyblion blwyddyn 2 a 3 yn ymarfer y Sioe Nadolig yn eu gwisgoedd dydd Llun. Gofynnwn yn garedig i blant ddod a’u gwisgoedd gyda nhw mewn bag i’r ysgol dydd Llun. Bydd eich plant yn dychwelyd eu dillad ar ol ein perfformiad nos Fawrth.  Unrhyw broblemau cysylltwch gyda athro eich … Read more

Rhieni 2 a 3 / Parents – Sioe Nadolig

Bydd disgyblion blwyddyn 2 a 3 yn ymarfer y Sioe Nadolig yn eu gwisgoedd dydd Llun. Gofynnwn yn garedig i blant ddod a’u gwisgoedd gyda nhw mewn bag i’r ysgol dydd Llun. Bydd eich plant yn dychwelyd eu dillad ar ol ein perfformiad nos Fawrth. Unrhyw broblemau cysylltwch gyda athro eich dosbarth. Diolch am eich … Read more

Rhieni Derbyn & BL 1 / Reception Parents

Neges i’ch hatgoffa i ddod a gwisg cyngerdd Nadolig eich plentyn i’r ysgol Dydd Llun mewn bag wedi eu labelu ar gyfer ein gwasanaeth dydd Mawrth. A reminder to bring your costumes for our Christmas Service to school on Monday in a labeled bag ready for our concert on Tuesday. Diolch yn fawr am eich … Read more

Meithrin, Derbyn & BL 1, Reception and Nursey Parents

Neges i’ch atgoffa. Fel rhan o’n gwaith dosbarth ddechrau’r tymor hwn, hoffem i’r disgyblion ddod a ffotograffau i’w trafod a’i defnyddio. Gallwch yrru hyd at 4 ffotograff e.e teulu, anifail anwes, diddordebau, hoff degan. Hoffem i’r lluniau hyn gael eu hanfon i’r ysgol mor fuan a phosib og gwelwch yn dda.  A reminder, as part … Read more

Rhieni Meithrin / Nursery Parents

Adnoddau i’r dosbarth Meithrin! Rydym yn edrych am ‘cable reels’ pren maint oddeutu 80cm o ddiamedr.  Byddwn hefyd yn ddiolchgar o ddarnau boncyffion tenau, gweler y lluniau.  Yn ogystal a unrhyw ddarnau o wair ffug sbar.  Diolch o flaen llaw We are looking for wooden cable reels- approximately with a diameter of 80cm. We would … Read more

Meithrin, Derbyn & BL 1, Reception and Nursery

At sylw rhieni y Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1. Fel rhan o’n gwaith dosbarth ddechrau’r tymor hwn, hoffem i’r disgyblion ddod a ffotograffau i’w trafod a’i defnyddio. Gallwch yrru hyd at 4 ffotograff e.e teulu, anifail anwes, diddordebau, hoff degan. Hoffem i’r lluniau hyn gael eu hanfon i’r ysgol erbyn dydd Llun Medi 11eg. Parents … Read more