Clwb Theatr Clwyd

Gwaith drama gyda pypedau wythnos yma. Cofiwch fod un sesiwn ar ôl i Fl 3 ar ôl hanner tymor, yna fe fydd criw Bl 4 yn cychwyn pnawn Dydd Mawrth, Tachwedd 14eg.
Drama work with puppets this week. Please remember that Year 3 have one session left after half term, and then Year 4 will begin on Tuesday, November 14th.