Disgo Hwyl Hydref Disco

Cadarnhau trefniadau /Confirm arrangements
Derbyn, Bl 1 a 2 Caiff y plant yma ddod i’r ysgol fory yn eu dillad parti neu ddillad gwisg ffansi yn barod i fynd syth i’r disgo am 3 o’r gloch. Mae manylion am drefniadau mynd adref wedi gyrru atoch eisioes, ond atgoffir chi y bydd y plant yn cael eu gollwng gan yr athrawon drwy mynedfeydd arferol mae nhw yn eu defnyddio ddiwedd dydd. The children can come to school in party or fancy dress ready for the disco at 3 o clock! A letter has been sent out today regarding going home arrangements, but we would like to remind you that the pupils will go back to their classes at the end of the disco and then the teachers will release them to you as parents at the normal exits.
Bl 3,4,5 a 6 /Year 3,4,5 and 6 Plant yma i ddod i’r ysgol fory yn eu gwisg ysgol os gwelwch yn dda. Fe fydd ei disgo nhw yn cychwyn am 4.15. Os oes plentyn yn mynd i’r clwb, gallant newid yn yr ysgol. Atgoffir chi fod y disgo yn gorffen am 5.15 a fod angen nôl eich plentyn/plant o’r Neuadd. Children are to come to school wearing school uniform. Their disco will begin at 4.15. If your child goes to club, they can change in school. We would like to remind you that the disco finishes at 5.15 and that your child needs to be picked up from the school hall.