Clwb Theatr Clwyd

Cofiwch – clwb Theatr Clwyd yn cychwyn i Flwyddyn 4 ar ôl ysgol heddiw. Croeso i’r plant ddod a rhywbeth i’w fwyta a diod gyda nhw i gael cyn i’r clwb ddechrau. Gallwch gasglu eich plentyn o’r Neuadd am 4.15. (Drws ger toiledau’r bechgyn).
Remember – clwb Theatr Clwyd begins tonight for Year 4. The children are welcome to bring something to eat and a drink before the club begins. You can pick up your child at 4.15 from the school hall (door by boys toilets).