Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am ei llwyddiannau. Congratulations to the following pupils for their achievements.
Olifia a Lauren – Gwobr y Pennaeth/Headteacher’s award
Mari a Taidhg – wedi cael ei dewis i fod yn Lysgenhadon i’r Urdd. Cyhoeddwyd y newyddion da gan Marian o’r Urdd. Both have been chosen to be Urdd Ambassadors.
Yn olaf, dyma’r disgyblion a dderbyniodd gardiau post canmoliaeth drwy’r post yn ystod hanner tymor. Here are the pupils that received praise postcards through the post over half term.
Y Blynyddoedd Cynnar / Early Years – Elin, Elis a Joey Bl 1 a 2 / Years 1 & 2 – Eve, Beca ac Evie Bl 3 a 4 / Years 3 & 4 – Rhys, Oliver ac Anna Bl 5 a 6 / Years 5 & 6 – Gabriel, Nia, Daniel a Harri