CLYBIAU / CLUBS

Bydd y Clwb ar ôl ysgol yn cau am 4.30 heddiw (01.03.18) a fory (02.03.18) ac NI fydd Clwb Ben Bore na Chlwb Brecwast bore fory. (02/03/18).
Due to the weather, the after school Club will close at 4.30 p.m. (01/03/18) and tomorrow (02/03/18) and there will be no morning or Breakfast club tomorrow morning (02/03/18).