Diolchgarwch/Thanksgiving

pastedImage-1.png

Bydd Gwasanaeth Diolchgarwch y Blynyddoedd Cynnar yn y Neuadd bore fory am 9.30. Fe fydd gwasanaeth Bl 1 i Fl 6 yn cael ei gynnal pnawn fory ar gyfer y disgyblion yn unig yng Nghapel Bethesda. Cofiwch am ein elusen dewisiedig eleni sef Tîm Achub Mynydd Gogledd Cymru. Mae croeso i chi yrru unrhyw gyfraniad i’r ysgol Ddydd Mercher. Diolchwn i chi o flaenllaw am eich cefnogaeth. 

The Early Years Thanksgiving Service is tomorrow morning in the School Hall at 9.30. Years 1 to 6 will be in the afternoon at Capel Bethesda and you are reminded that this service is for pupils only. Please remember about our chosen charity this year which is North Wales Mountain Rescue Team. You are welcome to send in any donations to school on Wednesday. We would like to thank you for your support. pastedImage.png