Gwobr Arian y Siarter Iaith / Awards Ceremony

Dyma ni yn derbyn Gwobr Arian y Siarter Iaith ynghyd â gweddill ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam. Diolch yn fawr iawn i Gethin a Mabli o Flwyddyn 6 wrth iddynt gyflwyno rhai gweithgareddau rydym wedi bod yn gwneud fel ysgol. Cafwyd fore gwych yng nghwmni ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam, Urdd Fflint a Wrecsam, Menter Iaith a hefyd Lois ac Ollie, cyflwynwyr Radio Heart.

We have received the Silver Award for the “Siarter Iaith” along with the other Welsh schools from Flintshire and Wrexham. Thank you so much to Mabli and Gethin from Year 6 for their excellent work this morning by taking part in a presentation to the other schools. They had a fun morning taking part in activities organized by the Urdd and Menter Iaith and also met Lois and Ollie from Heart Radio.