Disgo Hwyl Hydref/Autumn Funtime Disco

Dydd Iau, Hydref 26ain /Thursday 26th October

Disgo y Blynyddoedd Cynnar (Derbyn – Bl 2)/Early Years Disco (Reception -Year 2)
3 – 4 y.h. yn Neuadd yr Ysgol/in the School Hall.

Disgo yr Adran Iau (Bl 3 i Bl6)/Juniors Disco (Yr 3 to Yr 6)
4.15 – 5.15 y.h. yn Neuadd yr Ysgol/in the School Hall

£2.50 (yn cynnwys diod a snac/includes drink and a snack).

Cofiwch rhaid gyrru y bonyn a’r arian i’r ysgol er mwyn archebu tocyn. Remember you must fill in the form and send money to school to order a ticket.

Plis cefnogwch Ffrindiau Glanrafon/Please support Ysgol Glanrafon.