🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♂️Plant Gala Nofio yr Urdd 🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♀️

Os ydy eich plentyn yn cymeryd rhan yn y Gala Nofio fory does dim angen iddynt wisgo gwisg ysgol. Gallant wisgo tracwisg neu dillad cyfforddus. Dymunwn yn dda i’r ddau dîm!! If your child is taking part in the swimming gala tomorrow, there is no need for them to wear their school uniform. They can … Read more

Cardiau Nadolig – Christmas cards

Rydym yn anfon  esiampl o’r cerdyn Nadolig mae eich plentyn wedi ei wneud adref heddiw ynghyd â ffurflen archebu.  Os oes camgymeriad e.e. enw eich plentyn yn anghywir, gadewch i ni wybod ac fe wnawn ei gywiro. Mae’n  hanfodol anfon y ffurflen archeb yn ôl erbyn dydd Llun nesaf, Tachwedd 13eg er mwyn cael yr … Read more

Casgliad Pabi Coch – Poppy Collection

Casgliad Pabi coch –  Poppy Collection Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn mynd o amgylch y dosbarthiadau yn gwerthu pabi coch yr wythnos hon. Ynghyd â’r pabi coch byddwn hefyd yn gwerthu amrywiaeth o bethau e.e. bandiau llewys, breichledau a rwberi ac yn y blaen am £1-00 yr un. Dychmygwn y bydd rhain yn gwerthu allan … Read more

Newyddion da i’w rannu / Great news to share

Testun llawenydd i ni oedd cael neges oddi wrth y DJ oedd yn gyfrifol am y disgo bnawn ddoe sef ei fod wedi dotio at ymddygiad disgyblion Ysgol Glanrafon ac at yr ysgol yn gyffredinol, ac mai hwn oedd un o’r digwyddiadau gorau yr oedd wedi bod yn rhan ohono. Hefyd, hoffwn rannu llun o’r dosbarth … Read more

Gwasanaethau Diolchgarwch / Thanksgiving Services

Cafwyd dau wasanaeth Diolchgarwch bendigedig Ddydd Mercher a diolch i chi am eich cyfraniadau at ein elusen sef Tîm Chwilio ac Achub Gogledd Ddwyrain Cymru. Hefyd, hoffwn ddiolch i Mrs Nesta Gibson am annerch y plant ac hefyd i Gapel Bethesda am y croeso. We had two memorable Thanksgiving services on Wednesday and we thank … Read more