Cyngor Ysgol / School Council

Fe gafodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod gwych yn Llanrwst heddiw yn cyfarfod Comisiynydd Cymru / Great day had by the school council meeting at Llanrwst today.

Blwyddyn 3/Year 3 Clwb Theatr Clwyd

Blwyddyn 3 yn unig – Dechrau fory syth ar ol ysgol yn y Neuadd. Gorffen am 4.15. Year 3 only – Begins tomorrow straight after school in school hall. Finishes at 4.15.

Diwrnod Macmillan Day

Cofiwch fod angen cyfraniadau o gacennau ar gyfer ein diwrnod Macmillan fory. Remember that we need donations of cakes for our Macmillan day tomorrow. Diolch yn fawr iawn i bawb.