Bl 3 / Yr 3

Bydd Bl 3 yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau Tenis bore fory felly mae nhw angen dod a dillad addas efo nhw i’r ysgol. Mae’n gaddo’n oer felly gofalwch fod ganddynt ddillad cynnes megis tracwisg neu trowsus cynnes, het a menig os gwelwch yn dda. Year 3 will be taking part in Tennis activities tomorrow therefore … Read more

Eisteddfod Sir

Dilynwch y linc isod i weld canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Fflint a Wrecsam. Llongyfarchiadau a diolch i bawb. Follow the link below to see the results for the Eisteddfod that was held last Saturday. Congratulations to all that took part and thank you to you as parents for your support. digwyddiadau.urdd.org/files/6915/207… PWYSIG / IMPORTANT – … Read more