Dosbarth buddugol/The winning class

Dosbarth Mrs Fernandes sy’n ennill y dosbarth sydd wedi casglu y nifer mwyaf o bwyntiau Dojos yn ystod yr hanner tymor. Fe fydd y dosbarth yma felly yn cael dod i’r ysgol Dydd Gwener yn eu dillad nhw eu hunain. Llongyfarchiadau mawr! Mrs Fernandes’ class is the class with the most dojo points this half term. So this class can come to school this Friday in their own clothes. Congratulations and well done!!