Diwrnod Macmillan Day

Cofiwch fod angen cyfraniadau o gacennau ar gyfer ein diwrnod Macmillan fory. Remember that we need donations of cakes for our Macmillan day tomorrow. Diolch yn fawr iawn i bawb.