Clybiau Brecwast ar Gau / Breakfast Clubs Closed

Yn anffodus, ni fydd modd cynnal y Clwb Brecwast na’r Clwb Brecwast am ddim y bore yma oherwydd diffyg staffio oherwydd y tywydd garw. Rydym yn parhau i asesu’r sefyllfa a byddwn yn eich diweddaru maes o law ynglŷn â sefyllfa’r ysgol. Unfortunately, we won’t be able to open the Breakfast Club and Free Breakfast … Read more