Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael … Read more

Trip Bl 4

Neges i’ch atgoffa y bydd disgyblion Bl 4 yn mynd i weld Cerddorfa y BBC fory yn Llandudno. Mae nhw angen gwisg ysgol a phecyn bwyd ar gyfer cinio. Hefyd, cofiwch na fyddwn yn ôl yn ysgol tan tua 3.30/3.45 – byddwn yn cadarnhau amser ar ap yr ysgol a Trydar. Bydd y bws yn … Read more