Pwysig: Ras Liw / Important: Colour Run

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r ffurflen yn y ddolen isod i roi caniatâd i’ch plentyn/plant gymryd rhan yn y ras liw yfory. Please make sure you fill out the form in the link below to give your child/ren permission to take part in the colour run tomorrow.  https://forms.office.com/e/HVA0Ps6jhR

Sesiwn Cyngor Rhithiol Rhieni a Gofalwyr (Mehefin) / Parents & Carers Virtual Advice Session (June)

Anxiety Management  Melissa Hutchings, ASD Family Help  Wednesday, 12th of June 2024, 10:00am – 12:00pm About the session  This workshop focuses on anxiety and how parent/carers can support their autistic children pre and post diagnosis. The aims of the session are to: Identify: What is anxiety, its causes and how it impacts our young people. … Read more

Clwb Technoleg / Technology Club

Pwysig: Cofiwch fod Clwb Technoleg Blwyddyn 1 yn dechrau ar yr 11/6/24. DIM HENO (Gweler y poster sydd wedi’i atodi a anfonwyd allan) Important: Remember the Technology Club for Year 1 starts on the 11/6/24. NOT TONIGHT (please see poster attached that was sent out) CLWB-TECHNOLEG.pdf

Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd 2024 Success

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Ysgol Glanrafon am berfformiadau gwych yn yr Eisteddfod wythnos diwethaf. Rydym yn hynod o falch o bob un plentyn am gynrychioli yr ysgol a’r Sir. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion anhygoel, i chi fel rhieni am eich cefnogaeth cyson ac hefyd i’n hathrawon am ei hymrodddiad.  Huge congratulations to Ysgol Glanrafon’s pupils on their performances at … Read more