Glan-Llyn

Mae yna llwyth o luniau gwych o Flwyddyn 4 yn Glan Llyn ar Trydar. Cofiwch, does dim angen cyfrif Trydar arnoch i weld y lluniau. Dilynwch y linc ar y Dewislen drwy’r ap. There are some great photos of Year 4 at Glan Llyn. Remember, you don’t need a Twitter account to see the photos. … Read more

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents :- Fe’ch gwahoddir i’r ysgol bnawn fory am 2 o’r gloch i weld gwaith eich plentyn fel rhan o Brosiect Creadigol dan arweiniad Manon Elis.  You are invited to school tomorrow afternoon at 2 o clock to see the pupils’ work as part of the Creative Arts Project … Read more

Bl 3 / Yr 3

Bydd Bl 3 yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau Tenis bore fory felly mae nhw angen dod a dillad addas efo nhw i’r ysgol. Mae’n gaddo’n oer felly gofalwch fod ganddynt ddillad cynnes megis tracwisg neu trowsus cynnes, het a menig os gwelwch yn dda. Year 3 will be taking part in Tennis activities tomorrow therefore … Read more