Eisteddfod Sir

Dilynwch y linc isod i weld canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Fflint a Wrecsam. Llongyfarchiadau a diolch i bawb. Follow the link below to see the results for the Eisteddfod that was held last Saturday. Congratulations to all that took part and thank you to you as parents for your support. digwyddiadau.urdd.org/files/6915/207… PWYSIG / IMPORTANT – … Read more

Fory / Tomorrow

Llongyfarchiadau i bawb yn Steddfod Cylch yr Urdd ddoe. Fe fydd y canlyniadau ar gwefan yr Urdd yn fuan. Congratulations to all that took part at the Urdd Eisteddfod yesterday. The results will be on the Urdd website soon. Diolch i chi am eich cydweithrediad yn ystod cyfnod yr eira. Fe fydd y clybiau nôl … Read more

Eisteddfod fory / tomorrow

Mae ychydig o newid rwan yn y rhaglen ar gyfer Dydd Sadwrn. Mae rhai cystadlaethau yn mynd yn syth i’r Sir Dydd Sadwrn nesaf felly NI FYDD angen i’r côr berfformio fory. Hefyd, cofiwch fod y rhagbrofion i gychwyn am 10 o’r gloch rwan. Dilynwch y linc isod am fwy o fanylion. There are some … Read more

Eisteddfod yr Urdd

Dilynwch y linc isod am y manylion diweddaraf. Ar hyn o bryd, mae’r Eisteddfod ymlaen yfory ond mae nhw wedi newid yr amser i gychwyn am 10. Please follow link below for updated information regarding the Urdd Eisteddfod. The Eisteddfod is still on at the moment but the time has changed. The Eisteddod is now … Read more