Diolchgarwch/Thanksgiving

Bydd Gwasanaeth Diolchgarwch y Blynyddoedd Cynnar yn y Neuadd bore fory am 9.30. Fe fydd gwasanaeth Bl 1 i Fl 6 yn cael ei gynnal pnawn fory ar gyfer y disgyblion yn unig yng Nghapel Bethesda. Cofiwch am ein elusen dewisiedig eleni sef Tîm Achub Mynydd Gogledd Cymru. Mae croeso i chi yrru unrhyw gyfraniad i’r ysgol … Read more

Trip Blists Hill

Diwrnod gwych heddiw yn Blists Hill wrth i Fl 5 a 6 ddysgu mwy am fywyd yn ystod cyfnod Oes Fictoria. Cofiwch fod mwy o luniau ar Trydar. A great day today as Year 5 and 6 enjoyed spending the day as Victorians. Remember more photos on Twitter. Follow the link from the menu tab.

Disgo Hwyl Hydref/Autumn Funtime Disco

Dydd Iau, Hydref 26ain /Thursday 26th October Disgo y Blynyddoedd Cynnar (Derbyn – Bl 2)/Early Years Disco (Reception -Year 2) 3 – 4 y.h. yn Neuadd yr Ysgol/in the School Hall. Disgo yr Adran Iau (Bl 3 i Bl6)/Juniors Disco (Yr 3 to Yr 6) 4.15 – 5.15 y.h. yn Neuadd yr Ysgol/in the School … Read more

Gwobr Arian y Siarter Iaith / Awards Ceremony

Dyma ni yn derbyn Gwobr Arian y Siarter Iaith ynghyd â gweddill ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam. Diolch yn fawr iawn i Gethin a Mabli o Flwyddyn 6 wrth iddynt gyflwyno rhai gweithgareddau rydym wedi bod yn gwneud fel ysgol. Cafwyd fore gwych yng nghwmni ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam, Urdd Fflint … Read more