Disgo Hwyl Hydref/Autumn Funtime Disco

Dydd Iau, Hydref 26ain /Thursday 26th October Disgo y Blynyddoedd Cynnar (Derbyn – Bl 2)/Early Years Disco (Reception -Year 2) 3 – 4 y.h. yn Neuadd yr Ysgol/in the School Hall. Disgo yr Adran Iau (Bl 3 i Bl6)/Juniors Disco (Yr 3 to Yr 6) 4.15 – 5.15 y.h. yn Neuadd yr Ysgol/in the School … Read more

Gwobr Arian y Siarter Iaith / Awards Ceremony

Dyma ni yn derbyn Gwobr Arian y Siarter Iaith ynghyd â gweddill ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam. Diolch yn fawr iawn i Gethin a Mabli o Flwyddyn 6 wrth iddynt gyflwyno rhai gweithgareddau rydym wedi bod yn gwneud fel ysgol. Cafwyd fore gwych yng nghwmni ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam, Urdd Fflint … Read more

Shwmae Su’mae?

Heddiw ydy diwrnod swyddogol Shwmae Su’mae. Ceisiwch ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg! Today is the official Shwmae Su’mae day. What about trying to begin each conversation in Welsh?

Dathu Diwrnod Shwmae Sumae Day

Diwrnod gwych heddiw wrth ddathlu diwrnod Shwmae Sumae!!!!! Roedd yn hyfryd gweld y Llysgenadon Iaith yn cyfarch y rhieni bore ‘ma, ac wedyn roedd cystadleuaeth yr hetiau yn anhygoel gyda’r beirniaid o’r Pwyllgor Eco a’r Llysgenhadon Iaith yn cymeryd y gwaith o ddifri. Diolch i chi am eich cefnogaeth!!!! Cofiwch fod fwy o luniau ar ein cyfri … Read more

Shwmae Su’mae

Bore da a Shwmae Su’mae. Rydym yn edrych ymlaen i’ch cyfarch bore ‘ma. Good morning. We look forward to greeting you this morning with the words Shwmae /Su’mae? 

Diwrnod Shwmae Su’mae Day

Bore fory, fe fydd ein Llysgenhadon Iaith yn eich cyfarch gyda’r geiriau Shwmae Su’mae. Cofiwch ddod i ddweud helo wrthynt!! Os nad ydych yn siarad Cymraeg, peidiwch a bod yn swil!!! Fe fydd yfory yn ffordd wych i chi ymarfer eich Cymraeg gan gychwyn pob sgwrs yn Gymraeg.  Tomorrow morning, our Language Ambassadors will be outside to meet … Read more